Περιοδική έκδοση - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Παρουσιάσεις - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα

   Περιοδική έκδοση
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Παραγγελίες
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800

Αυτοτελείς εκδόσεις

   Αυτοτελείς εκδόσεις
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις

Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Περιεχόμενα
Volume 17-18 (2016-2017)
Μαρία Πατεράκη, Ομάδα ειδωλίων από το Σπήλαιο του Μελιδονίου
Ιωάννης Φραγκάκης, Μαρμάρινη κεφαλή από τη Φαλάσαρνα
Stella Drougou, The lantern (lychnouchos) of Vergina-Aegae
Ευαγγελία Δήμα και Ελένη Τσακανίκα, Θεατρικά προσωπεία από τη Ρόδο ως πλαστικός διάκοσμος σε χρηστική κεραμική-Ι
Elizabeth Angelicoussis, Χρυσά στεφάνια με φύλλα κισσού από τις αρχαίες ροδιακές νεκροπόλεις
Κατερίνα Βουλγαράκη, Το νεκρομαντείο του Αχέροντα. Παλαιές ταυτίσεις, πρόσφατες θεωρίες, νέες ερμηνείες
Βιβλιοκρισίες / Book Reviews
Conference Review: Religion and Cult in the Dodecanese during the first millennium BC -International Conference, University of the Aegean, Rhodes, 18-21 October 2018 (Juliane Zachhuber and Nicholas Salmon)
Volume 15-16 (2014-2015)
Eirene Poupaki, Hand mills from the vicinity of the Athenian Acropolis. The findings from Athens Metropolitan Railway excavations
Nikos Panagiotakis - Marina Panagiotaki, Kefala between Skopela and Gournes: A possible Greek sanctuary
Απόστολος Δ. Θάνος, Ο ζωγράφος του Τάλω. Παρατηρήσεις στα έργα ενός αγγειογράφου του τέλους του 5ου αι. π.Χ.
Εριφύλη Κανίνια, Χρυσά στεφάνια με φύλλα κισσού από τις αρχαίες ροδιακές νεκροπόλεις
+ Γιώργος Δεσπίνης, Πλακούντες ιδιόσχημοι
Eleni K. Tziligkaki, A quarry-mark from ancient Thera
Βιβλιοκρισίες / Book Reviews
Rocha Pereira, M. Helena. Greek vases in Portugal (2nd edition with a new supplement; 1st edition 1962). Coimbra: Centro de Estudos Classicos e Humanisticos da Universidade de Coimbra (CECH), 2010. 165 p., 66 p. of plates. ?17.00 (pb). ISBN 9789898281241 (Anthi Dipla)
Hans v. Mangoldt. Makedonische Grabarchitektur. Die Makedonischen Kammergraber und ihre Vorlaufer, Band I: Text, Band II: Tafeln und Karten, Tubingen-Berlin 2012 (Ιωάννης Π. Τουράτσογλου)
G.F. La Torre. Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d'Occidente [Manuali Laterza, 314], Roma-Bari, editore Laterza, 2011. Pp. XIII+409 [ISBN: 978-88-420-9511-8] (Paolo Daniele Scirpo)
Volume 13-14 (2012-2013)
Petros Themelis, Sculpture from Eleutherma
Γιώργος Μπροκαλάκης, Πρωτοβυζαντινά γεωργικά εργαλεία: Η μαρτυρία των τεχνέργων από την Ελεύθερνα
Martha W. Baldwin Bowsky, Three New Inscriptions from Late Roman and Early Byzantine Eleutherna
Volume 10-12 (2009-2011)
Anthi Dipla The beginning of narrative art in attic vase painting: A review of proposed theories
Γιάννoς Κουράγιος Ο αρχαίος δήμος των Αιξωνιδών Αλών Αττικής (σημ. Βούλα –Βουλιαγμένη)
Μανόλης Ι. Στεφανάκης – Βασιλική Πατσιαδά Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση
Αναστασία Δρελιώση-Ηρακλείδου – Νίκος Λίτινας Ροδιακό όστρακο με ερωτικό επίγραμμα
Βιβλιοκρισίες / Book Reviews
Giuseppe Guzzetta (a cura di) «Morgantina a cinquant’anni dall’inizio delle ricerche sistematiche». Atti dell’Incontro di Studi (Aidone, 10 dicembre 2005), Caltanissetta: Salvatore Sciascia Editore, Triskeles, 4, 2008(Paolo Daniele Scirpo)
Ι.Π. Τουράτσογλου. Συμβολή στην οικονομική ιστορία του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας (6ος-3ος αι. π.Χ.). Αθήνα: ΚΕΡΜΑ ΙΙ, 2010, (Στέλλα Δρούγου)
Malcolm Cross. The Creativity of Crete: City States and the Foundations of the Modern World. Oxford: Signal Books, 2011 (Martha W. Baldwin Bowsky)
Volume 8-9 (2007-2008)
Geoffrey C.R. Schmalz Inscribing a Ritualized Past: The Attic Restoration Decree IG II2 1035 and Cultural Memory in Augustan Athens
Vassiliki E. Stefanaki La politique monetaire des cites cretoises a l'epoque classique et hellenistique
Βασιλική Ε. Στεφανάκη - Κερασία Α. Στρατίκη Ο Απόλλωνας στα νομίσματα της Ελεύθερνας. Ερμηνευτική προσέγγιση
Έλενα Β. Βλαχογιάννη Οι αποκρύψεις έκτακτης ανάγκης στην κυρίως Ελλάδα επί Γαλλιηνού (253-268 μ.Χ.) με αφορμή τον «θησαυρό» Χαιρώνεια/2001. Η Βοιωτία του α΄ μισού του 3ου αι. μ.Χ. και οι Έρουλοι
Alain Delattre Deux protocoles byzantins
Βιβλιοκρισίες / Book Reviews
Katerini Liampi Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland. Staatliche Munzsammlung Munchen, 12. Heft, Thessalien - Illyrien - Epirus - Korkyra, Nr. 1-701. 2007, (Dubravka Ujes Morgan)
Ι.Π. Τουράτσογλου Η Ελλάς και τα Βαλκάνια πριν από τα Τέλη της Αρχαιότητας, Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας 8. Αθήνα 2006, (Κατερίνη Λιάμπη)
Volume 6-7 (2005-2006)
Ευρυδίκη Kεφαλίδου Καταβάσεις και άνοδοι του Διονύσου: παρατηρήσεις στην αττική και κατωιταλιωτική αγγειογραφία
Γιάννος Κουράγιος Κυβόλιθος, με παράσταση Απόλλωνα-Αρτέμιδος
Δημήτρης Παλαιοθόδωρος Η παρουσία και η διάδοση της πρώιμης αττικής ερυθρόμορφης κεραμικής στη Μαύρη Θάλασσα (525-480 π.Χ.)
Elpida Hadjidaki-Philip Betancourt A Minoan shipwreck off Pseira Island,East Crete. Preliminary report
Nikos Panagiotakis A vaulted fountain house in the Pediada region in Central Crete
Παύλος Τριανταφυλλίδης Μετάλλινα αγγεία από την επανέκθεση του αρχαιολογικού μουσείου Ρόδου
Felice Costabile Κατάδεσμοι από τον Κεραμεικό Αθηνών. Νέα στοιχεία στην ανάγνωση
Katerina Panagopoulou Cross-reading images: iconographic «debates» between Antigonids and Ptolemies during the third and second centuries BC
Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης Από την Ελεύθερνα και το Ιδαίον 'Αντρο: μια απόπειρα ερμηνείας χαμένων τελετουργιών
Volume 5 (2004)
Antonio Corso The position of portraiture in early Hellenistic art criticism
Γιάννος Κουράγιος Δεσποτικό: Ένα νέο ιερό σε μία ακατοίκητη νησίδα των Κυκλάδων
Σταυρούλα Οικονόμου Νεκρικά κοσμήματα: Τα ελάσματα κάλυψης του στόματος
Sophia Kremydi-Sicilianou Patterns of monetary circulation in Roman Macedonia: The hoard evidence
Francisca Megaloudi Agriculture in mainland Greece at the Protogeometric period
Volume 4 (2003)
Frédéric Davidovits Circiter tertia parte ponderis (Vitruve II, 5)
Christina de Domingo
Alan Johnston
A petrographic and chemical study of east Greek and other archaic transport amphorae
Dimitris Paleothodoros The Pithos painter
Nicholas Victor Sekunda The stele of Thersagoras of Polyrrhenia from Demetrias
Βίλη Αποστολάκου «...ΚΑΙ ΛΑΤΟΣ ΓΑΡ ΕΝΕΓΚΑΤΟ ΤΟΝΔΕ...» ή Λατίων Προσωπογραφία
Παύλος Χρυσοστόμου Συνεισφορές σε λατρείες θεοτήτων και ηρώων από την Βοττιαία και την Πιερία της Μακεδονίας
Georgia Alexopoulou
Dimitra Tsangari
Deux tresors hellenistiques de Pselalonia de Patras
Nahum Cohen A customshouse receipt
Despina Iosif Caesar the warrior versus Jesus the peacemaker?
Chryssi Bourbou A survey of neoplastic diseases in ancient and medieval Greek populations
Stelios Psaroudakes Archaeomusicology and Ethnomusicology in dialogue
Volume 3 (2002)
Antonio Corso Classical, not Classicistic: Thoughts on the origins of "Classicizing Roman Sculpture"
Antonios Kotsonas The rise of the polis in central Crete
Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση
Γεωργία Ζ. Αλεξοπούλου
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟ - ΑΚΤΙΟ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Συμβολή στη μελέτη της οχύρωσης της πόλης του Ανακτορίου και στην τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής
David Jordan Κατάδεσμος από τον Κεραμικό Αθηνών
Παύλος Χρυσοστόμου Συμβολές στην ιστορία της ιατρικής στην αρχαία Μακεδονία
Eva Apostolou Rhodes hellénistique. Les trésors et la circulation monétaire
Robert C. Knapp Greek Mercenaries, Coinage and Ideology
Nahum Cohen A Poll-tax Receipt
David Jordan 'Αλλο ένα παράδειγμα του Ψαλμού 90.1
'Αννα Λάγια Ραμνούς τάφος 8: ανασύσταση της ταφικής συμπεριφοράς μέσα από το πρίσμα της ταφονομικής και ανθρωπολογικής ανάλυσης
Volume 2 (2001)
Antonio Corso Attitudes to the Visual Arts of Classical Greece in Late Antiquity
Vassos Karageorghis Some innovations in the burial customs of Cyprus (12th-7th centuries BC)
Dimitris Paleothodoros Satyrs as shield devices in vase painting
Κατερίνα Ρωμιοπούλου Πτηνοί Έρωτες ύπνω εύδοντες
Martha W. Baldwin Bowsky Gortynians and others: the case of the Antonii
Ιωάννα Κολτσίδα-Μακρή Ο θησαυρός Γυθείου IGCH 170
Vassiliki E. Stefanaki Sur deux monnaies de bronze inedites d'Hierapytna. Monnayage hierapytnien et timbres amphoriques a l'epoque hellenistique
Maria Daniela Trifiro The hoard Αρκαλοχώρι-Αστρίτσι 1936 (IGCH 154)
David Jordan Ψήγματα κριτικής, 4-10 [συνέχεια του άρθου "Ψήγματα κριτικής", Ευλιμένη 1 (2000), 127-131]
Anagnostis Agelarakis On the Clazomenian quest in Thrace during the 7th and 6th centuries BC, as revealed through Anthropological Archaeology
Chryssi Bourbou Infant mortality: the complexity of it all!
 
Volume 1 (2000)
Anagnostis Angelarakis Aspects of demography and palaeopathology among the hellenistic bderetes in Thrace, Greece
Antonio Corso Praxitelian Dionysi
Angelos Chaniotis Hellenistic Lasaia (Crete): a dependent polis of Gortyn. New epigraphic evidence from the Asklepieion near Lasaia
Εύα Γραμματικάκη - Νίκος Λίτινας Μαγικός κατάδεσμος
Nikos Metenidis Zu den Denarbildern des CN. PLANCIUS
Manolis I. Stefanakis Kydon the oikist or Zeus Cretagenes Kynotraphes? The problem of interpreting Cretan coin type
Ioannis Touratsoglou The price of power: Drachms in the name of Alexander in Greece (On the occasion of the Thessaly/1993 confiscation)
Σελήνη Ψωμά Σκάψα και Κίθας. Η νομισματική μαρτυρία
David Jordan Ψήγματα κριτικής
Nikos Litinas A private letter of the VI A.D.
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved